Aktivity Přehled pastoračních aktivit ve školním roce 2018/2019

Přehled pastoračních aktivit ve školním roce 2018/2019

 • adorace – pravidelně ve středu v 18 hodin v kostele
 • společná modlitba posvátného růžence – pravidelně v 7.30 hodin v kostele, v měsíci říjnu také jako růžencové pobožnosti v pondělí-čtvrtek po večerní mši sv. asi od 19.45 hodin
 • společná pobožnost křížové cesty – v době postní pravidelně v úterý a v pátek v 18.20 hodin v kostele
 • májové pobožnosti – v měsíci květnu vždy v úterý po mši sv. asi od 19.45 hodin a v pátek od 18.15 hodin
 • 1. pátek v měsíci – po mši sv. v 19 hodin krátká adorace, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, svátostné požehnání v kostele
 • 1. sobota v měsíci – v 18.15 hodin modlitba růžence a loretánských litanií v kostele
 • Nikodémova noc – 2. středa v měsíci do 20 do 22 hodin v kostele; adorace, možnost setkat se s knězem, s jáhnem a možnost přijmout svátost smíření
 • nedělní mše svaté se zvláštním zaměřením na děti – neděle v 9.30 hodin v kostele (mimo prázdniny)
 • mše svaté ve slovenském jazyce – v neděli v 19 hodin (mimo prázdniny)
 • mše svaté v německém jazyce – případné pokračování bude oznámeno
 • ministrantské schůzky – neděle v 10.30 hodin na faře
 • zkoušky sboru dětí – pravidelně v pátek od 16.30 do 17.30 hodin na faře
 • zkoušky sboru Jakubák – pravidelně v pátek od 17.30 do 19 hodin na faře ve farním sále
 • zkoušky velkého chrámového sboru – pravidelně v úterý v 17 hodin na faře ve farním sále (v postní době od 16.30 hodin)
 • zkouška Slovenského zboru Jakubčatá – pravidelně ve čtvrtek v 19 hodin na faře v klubovně ve sklepě (www.jakubcata.eu)
 • příprava k přijetí svátosti manželství – probíhá společně v cyklech 6 setkání, koná se pravidelně v pondělí v 19 hodin na faře v knihovně. Nejprve je třeba se domluvit s knězem ve farnosti, kde budou oddavky (doporučuje se přijít asi 3 měsíce před plánovaným termínem svatby; po dobu prázdnin společná příprava snoubenců neprobíhá). Rozpis termínů. Tato příprava je určena párům, které budou uzavírat manželství v kostelích brněnského děkanství. Příprava snoubenců, kteří chtějí uzavřít manželství v kostelích mimo brněnské děkanství, bude probíhat na Centru pro rodinu a sociální péči, Brno, Biskupská 7. Více na http://www.crsp.cz/.
 • příprava rodičů ke křtu dítěte – probíhá ve 3 setkáních, nejprve je třeba se domluvit s kněžími (doporučuje se přijít asi 2 měsíce před plánovaným termínem křtu)
 • příprava katechumenů – přípravy probíhají ve středu v 18.00 hodin na faře v knihovně (křest o Velikonocích 2018), přípravu vede P. Jaroslav Rašovský
 • příprava biřmovanců – probíhá pravidelně vždy v pondělí v 18 hodin na faře v knihovně (biřmování bude 20. 5. 2018 v katedrále), přípravu vede Mgr. Pavel Hruban
 • vyučování náboženství ve škole Rašínova – pravidelně ve čtvrtek ve 13 hodin, vyučuje P. Jaroslav Rašovský
 • příprava dětí k 1. svatému přijímání – pro děti, které navštěvují nejméně 2. rokem výuku náboženství a chodí nejméně do 3. třídy ZŠ, v kostele a na faře; ve čtvrtek v 17.30 hodin; zahájení 25. 1. 2018; vyučuje otec Václav Slouk
 • klubík – setkávání maminek s nejmenšími dětmi (do 5 let), vždy ve středu v době od 9 do 13 hodin ve farním sále (mimo prázdniny)
 • nedělní farní kavárna – vždy od 10.30 hodin mimo prázdniny ve farním sále
 • nedělní farní čajovňa po večerní mši sv. – vždy od 20 hodin mimo prázdniny po slovenské mši svaté ve farním sále
 • farní knihovna – půjčování knih na požádání
 • adorace v kapli sv. Jana Maria Vianneye na faře – pravidelně ve středu od 20 do 21 hodin (mimo středy, ve kterých se koná Nikodémova noc)
 • formační stretko slovenské mládeže – pravidelně v pondělí ve 20.15 hodin na faře ve farním sále (http://www.jakubcata.eu)
 • diskusní stretko – ve čtvrtek asi 1x za měsíc od 19 hodin ve farním sále (http://www.jakubcata.eu)
 • formační setkání pro muže – ve čtvrtek v 19 hodin ve farním sále
 • průvodcovská služba v kostele – celoročně a každodenně v době od 9.30 do 18.30 hodin; na požádání je možné si domluvit komentovanou prohlídku kostela
 • průvodcovská služba ve věži kostela – v létě v době od 11 do 17 hodin, v zimě v době od 11 do 16 hodin, mimo tuto dobu po předchozí domluvě ve farní kanceláři; změna programu vyhrazena – může docházet ke změně otevírací doby
 • úklid kostela – pravidelně v pátek ve 20 hodin; rozpis jednotlivých skupin bývá uveřejňován ve Farním zpravodaji
 • farní pastorační skupina – termín dalších setkání bývá uveřejněn v nedělních ohláškách v kostele (činnost volené farní pastorační rady byla dočasně pozastavena)
 • úřední hodiny ve farní kanceláři – pondělí, středa, pátek vždy 9-12 hodin a 17-18 hodin
 •  

   

   
05 10 2014 - 13:25

Kategorie: Aktivity