Rekonstrukce chrámu Kontakt

Kontakt

Kancelář 1. patro
Budova Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba
Jakubská 11
Brno 602 00
Tel. 731 402 772
Email: sv.jakub.stavebni@seznam.cz

                          


         

Vedoucí projektu: PhDr. Petr Kroupa
Finanční a investiční manažer: Martina Petříková
PR manažer: Ing. Hana Donné
Administrátor: Mgr. Zuzana Hlavicová
Manažer BOZP: Mgr. Štěpán Foretník
Technický dozor investora: Ing. Jan Vovesný
          


Odborná komise pro dohled nad rekonstrukcí :
Mons. Václav Slouk, děkan
Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář
prof. PhDr. Miloš Stehlík, památkář
PhDr. Petr Kroupa, Národní památkový ústav v Brně
PhDr. Pavel Klimeš, restaurátor
Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. vedoucí Semináře dějin umění FF MU
ing. arch. Martin Zedníček, vedoucí Odboru památkové péče Magistrát města Brna
David Merta,  Archaia o.p.s., archeolog
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D., Historický ústav FF MU


26 02 2015 - 16:58

Kategorie: rekonstrukce