Aktuality Nikodémova noc

Nikodémova noc

Další Nikodémova noc v našem kostele se uskuteční ve středu 9. 3. 2016 v době od 20 do 22 hodin. V této době bude adorace a možnost setkat se s knězem, s jáhnem a možnost přijmout svátost smíření.07.03.2016 - 23:25

Kategorie: Aktuality