Aktuality Příprava dětí k 1. svatému přijímání

Příprava dětí k 1. svatému přijímání

S počátkem nového občanského roku začíná závěrečná fáze přípravy dětí k 1. svatému přijímání. Přípravy se mohou zúčastnit děti, které někde na školách nebo na faře navštěvují nejméně 2. školním rokem výuku náboženství a které chodí nejméně do 3. třídy ZŠ.


Termín slavnosti 1. svatého přijímání přizpůsobíme termínům škol v přírodě dětí. Na začátku přípravy budeme potřebovat vyjádření katechetů o dosavadní náboženské výuce dětí, v průběhu přípravy potom potvrzení o křtu dětí (ty, které ještě nebyly pokřtěny, mohou přijmout svátost křtu v průběhu přípravy). Žádáme někoho z rodičů nebo prarodičů dětí, aby se zúčastňovali přípravy spolu s dětmi. První příprava se uskuteční ve čtvrtek 26. 1. 2017 v 17 hodin v salonku na faře u sv. Jakuba.


07.01.2017 - 22:59

Kategorie: Aktuality